Mjera za očuvanje radnih mjesta pogođenima koronavirusom

U trenutačnoj kriznoj gospodarskoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom, većina je privatnih poduzetnika suočena s ograničenjem poslovanja ili su prisiljeni pauzirati svoje gospodarske aktivnosti  slijedom čega im je izravno narušeno gospodarsko djelovanje.

S obzirom na vjerojatnost recesije izazvane epidemijom koronavirusa, zakonodavci su počeli spominjati (financijske) lijekove za poduzetnike u vidu poticaja, pomoći teško pogođenim poduzećima i/ili poteza središnjih banaka (u Hrvatskoj HNB).

Ne ulazeći u problematiku podjele gospodarstva na državni i privatni sektor i različitosti paketa mjera kao pomoći jednima i drugima, stiže nam sve više upita oko mjere za očuvanje radnih mjesta pa ćemo istu ukratko pojasniti.

Kako bi se očuvala radna mjesta, HZZ je objavio mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid-19). Ova mjera ima za cilj očuvanje radnih mjesta u najugroženijim djelatnostima i sektorima kroz financiranje 100% troška neto minimalne plaće, u naredna tri mjeseca. Primjerice, visina subvencije iznosi 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Imate li pravo na pomoć od najviše 3250 kuna po radniku?

Pravo na mjeru imaju poslodavci iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Pritom radnici zaposleni kod poslodavaca iz tih sektora ne uključuju vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slične menadžere, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta. Dakle, i obrtnik može ostvariti pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom za svoje djelatnike, ali i za sebe, u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta).

Slijedom izmijenjenih uvjeta od 26.03.2020., osim prihvatljivih sektora i poslodavaca u ovu mjeru su uključeni svi korisnici potpora za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici), poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020. te vrijedi za sve radnike zaposlene do 29. veljače 2020.

Kriteriji za ovu mjeru bit će pad prometa veći od 20 posto, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Ukratko, što je sve potrebno popuniti i dostaviti za dodjelu potpore?

  1. podnijeti Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta
  2. opisati jedan od navedenih razloga zbog kojeg se traži potpora (nema kumulacije razloga)
  3. razlog potkrijepiti dokazima, a poželjno je navesti i aktivnosti koje je poslodavac poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta
  4. razlog potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga
  5. uz Zahtjev dostaviti presliku Odluke, ako se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.
  6. uz Zahtjev priložiti dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.
  7. dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020. – veljača 2020.)

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama i Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore dostupno je na web stranici Zavoda. Zahtjev se predaje online, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Više o svemu možete saznati na https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Zaključimo, potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom smatraju se državnim potporama. Obveze prema radniku od strane poslodavca trebaju ostati sukladne nekom od izvora radničkih prava (ugovor o radu, kolektivni ugovor i sl.) te se plaća  treba obračunati na onaj iznos koji je ugovoren ili utvrđen nekim od izvora prava radnika.

Željka Šeler, mag oec, konzultant i trener

zeljka.seler@gmail.com

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *