Kako olakšati donošenje odluka kada nas pritišće stres?

Donošenje odluka kao i ustrajanje u njihovu provođenju može biti izazovno čak i kada smo okruženi povoljnim okolnostima. Kada govorimo o trenutnim okolnostima u kojima su naše osnovne potrebe poput zdravlja i sigurnosti dovedene u pitanje, to postaje puno teže.

Naša svakodnevnica izgleda potpuno drugačije nego što je to bilo prije koji mjesec. Nagle promjene koje su ušle u naše živote u obliku zdravstvene krize, potom ekonomske pa zatim i potresa, dovele su do potrebe prilagođavanja novonastaloj situaciji.

Svaka promjena zahtijeva prilagodbu, a taj proces sam po sebi može izazvati simptome stresa.

Budući da je naše tijelo prvenstveno predodređeno za obranu, kad se nađemo u stresnoj situaciji, javlja nam se obrambeni mehanizam koji nas priprema za bijeg ili borbu dok se funkcije našeg mozga prebacuju na primitivniji nivo. Tada ne marimo pretjerano za logiku niti racionaliziramo već nam je jedino bitno – kako preživjeti.

U ovom trenutku se ljudi bore za svoju novu „normalu”.

Trenutna situacija u kojoj smo zatečeni, bombardirani sa svih strana novim izvorima stresa, od nas dodatno zahtijeva normalno funkcioniranje, misleći pritom na brigu o zdravlju, održavanje nekog reda, financija, zadržavanje našeg posla itd. Dakle, usprkos navali stresa, mi i dalje trebamo donosit odluke, organizirati se, prioritizirat stvari odnosno upotrebljavati prednji dio mozga koji nam omogućuje sve te funkcije.

Kako bismo olakšali donošenje odluka, u nastavku ćemo vam opisati strategiju koja vam može koristiti kada se nalazite pred odlukom, bilo da se radi o privatnoj ili poslovnoj.

Najprije je bitno identificirati problem ili bolje rečeno „izazov” na način da ga konkretiziramo što je više moguće, pri čemu je važno i osvijestiti riječi koje upotrebljavamo. Primjerice, upotrebljavajući riječ „problem” već si stvaramo negativan prizvuk no kada jednostavno preoblikujemo tu riječ u npr. „izazov”, naš mozak već kreće u potragu za rješenjem.

Metoda koju ćemo razraditi u ovom tekstu se  zove  „WOOP”. To je strategija u kojoj pozitivne i idealistične misli spajamo sa preprekama i stvarnim barijerama što za svrhu ima bolje suočavanje sa situacijom u kojoj se nalazimo.

W – „Wish” – „Želja” – U prvom koraku zamišljamo ono što bi htjeli iżvući iz situacije/izazova koji je pred nama te stvorenu viziju zatim oblikujemo u kratku rečenicu.

O – „Outcome” – „Ishod” –  U drugom koraku zamišljamo kako se naša želja ostvarila te osvještavamo naše osjećaje povodom toga, što se s nama događa i kako stvari sada funkcioniraju. Ovu vizualizaciju je bitno pokušati proživjeti u svim osjetilima – što sve možemo tada vidjeti, mirisati, okusiti, osjetiti, čuti…

O – „Obstacles” – „Prepreke” – U ovom koraku se trebamo osvrnuti na sve prepreke koje smo dosad prošli te razmisliti o onima koje nas tek čekaju na putu do ispunjenja želje. Trebamo se prisjetiti izazova koje smo trebali savladati kako bi postigli ishod koji jesmo. Zatim bi bilo dobro da razmislimo o unutarnjim i vanjskim preprekama koje nas možda i dalje čekaju, imamo li neka ograničavajuća uvjerenja, sputavaju li nas neka pravila na našem putu… Ovaj dio funkcionira kao plan našeg ponašanja. Gledajući film u našim mislima ili koristeći vizualizaciju o tome kako ćemo odgovoriti na izazove, mi već stvaramo predložak budućeg ponašanja.

P – „Plan” – Posljednji korak u procesu je izrada plana suočavanja s preprekama i izrada konkretne strategije, poput određivanja odgovornosti za pojedini dio i konkretnih koraka. Plan trebamo oblikovati prema rezultatu navodeći KADA (prepreka) …. TADA (akcija) …..

Nadamo se kako će vam predstavljena strategija pomoći za pronalazak smjernica koje će vam poslužiti u borbi sa izazovima pred kojima se zateknete.

 

Iva Gojanović, SEI coach

ivagojanov@yahoo.com

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)